CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - Sở Công Thương

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 67

Tổng lượt truy cập: 1.557.543

Trang chủ / CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Đề xuất danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình thực hiện thí điểm việc triển khai tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hoàn toàn trên môi trường mạng

V/v kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023

V/v đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác cải cách thủ tục hành chính

V/v thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2023

Thông báo Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Công Thương

V/v tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2023

Thông báo Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Công Thương

Ngành Công Thương Quảng Trị: Chung tay cải cách thủ tục hành chính

Nhằm tạo ra bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nhất là TTHC liên quan đến người dân, doanh nghiệp. Thời gian qua, Sở Công Thương Quảng Trị đã triển khai nhiều giải pháp trong cải cách TTHC, hiện đại hóa nền hành chính hướng tới mục tiêu phục vụ người dân, doanh nghiệp một cách hiệu...

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Công Thương

Ngày 09-11-2022, Sở Công Thương Quảng Trị có Kế hoạch số 64/KH-SCT về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2022.

Phát động cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2030 của Chính phủ và tìm kiếm giải pháp, sáng kiến đẩy mạnh cải cách hành chính của Sở Công Thương"...

Ngày 19/8/2022, Sở Công Thương Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch số 1369/KH-SCT về việc hưởng ứng tham gia cuộc thi "Tìm hiểu Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2030 của Chính phủ và tìm kiếm giải pháp, sáng kiến đẩy mạnh cải cách hành chính của Sở Công Thương" năm 2022;

1 2 3 4 5 6 7 »