Chủ Trương Chính Sách - Sở Công Thương

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 388

Tổng lượt truy cập: 1.542.578

Trang chủ / Chủ Trương Chính Sách

Chính phủ ban hành Nghị định về Thương mại điện tử

Ngày 9 tháng 6 năm 2006, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định về thương mại điện tử số 57/2006/NĐ-CP. Đây là nghị định đầu tiên trong 5 nghị định hướng dẫn Luật Giao dịch điện tử và nghị định thứ sáu trong số 12 nghị định hướng dẫn Luật Thương mại (sửa đổi) được ban hành.