Chi tiết - Sở Công Thương

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 185

Tổng lượt truy cập: 1.557.661

Phát động cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2030 của Chính phủ và tìm kiếm giải pháp, sáng kiến đẩy mạnh cải cách hành chính của Sở Công Thương" năm 2022.

Ngày 19/8/2022, Sở Công Thương Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch số 1369/KH-SCT về việc hưởng ứng tham gia cuộc thi "Tìm hiểu Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2030 của Chính phủ và tìm kiếm giải pháp, sáng kiến đẩy mạnh cải cách hành chính của Sở Công Thương" năm 2022;

 

Để cuộc thi được tổ chức thành công, thu hút tích cực hưởng ứng tham gia đông các đối tượng dự thi, Sở Công Thương đề nghị các phòng, đơn vị,  quan tâm chỉ đạo triển khai đến Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị hưởng ứng tham gia cuộc thi do Sở Công Thương Quảng Trị tổ chức để dự thi./.

 

Chi tiết  Các VB: => Kế hoạchThể lệ cuộc thiBộ câu hỏiBài dự thi

 

 

Bài viết liên quan