Kế hoạch chung - Sở Công Thương

 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 238

Tổng lượt truy cập: 1.542.428

Trang chủ / Kế Hoạch Chung

Kế hoạch số 562/KH-SCT ngày 12/4/2019 của Sở Công Thương về Phân công triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 131-CTHĐ/TU ngày 24/9/2018 của Tỉnh ủy

Kế hoạch Triển khai thực hiện Cam kết trách nhiệm của Tập thể Lãnh đạo và người đứng đầu Sở Công Thương với Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2020

KH Kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2019

KH Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” năm 2020 của Sở Công Thương

KH Triển khai “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019” của Sở Công Thương

Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải...

Kế hoạch tuyển dụng người lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ vào làm việc tại Cơ quan Sở Công Thương

Kế hoạch triển khai Chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Cam kết trách nhiệm của Tập thể Lãnh đạo và Giám đốc Sở với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ năm 2019

Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019

Kế hoạch Triển khai Cam kết trách nhiệm của Tập thể Lãnh đạo và người đứng đầu Sở Công Thương với Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018

1 2 »