Thông tin liên hệ - Sở Công Thương

 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 123

Tổng lượt truy cập: 1.542.313

Thông Tin Liên Hệ

 

SỞ CÔNG THƯƠNG QUẢNG TRỊ

Địa chỉ: 313 Hùng Vương, phường Đông Lương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Mail: soct@quangtri.gov.vn – Điện thoại: 0233.3852265 – Fax: 0233.3852265

TT

Họ tên

Chức vụ

Di động

E-Mail

I

Lãnh đạo Sở

1

Nguyễn Trường Khoa

Giám đốc

0903.519.056

0233.3668.968

nguyentruongkhoa@quangtri.gov.vn

2

Nguyễn Hữu Hưng

Phó Giám đốc

0912.309.559

0233.3554.373

nguyenhuuhung@quangtri.gov.vn

3

Nguyễn Thanh Hiếu

Phó Giám đốc

0905.080.136

0233.3853.897

nguyenthanhhieu@quangtri.gov.vn

4

Nguyễn Xuân Minh

Phó Giám đốc

0916.073.616

0233.3854.712

nguyenxuanminh@quangtri.gov.vn

II

Văn Phòng Sở 

Điện thoại: 0233.3852265 – 0233.3852514; Mail: vp.sct@quangtri.gov.vn

1

Nguyễn Văn Trình

Chánh VP

0913.474.705

nguyenvantrinh@quangtri.gov.vn

2

Trần Thị Tuyển

Kế toán

0915.505.045

tranthituyen@quangtri.gov.vn

3

Ngô Hoàng Việt

Chuyên viên

0905.0905 65

ngohoangviet@quangtri.gov.vn

4

Lê Quốc Hùng

Chuyên viên

0914.312.111

lequochung@quangtri.gov.vn

5

Cao Thị Lương

Chuyên viên

0944.246.345

caothiluong@quangtri.gov.vn

6

Trần Tuệ Tĩnh

Cán sự, Văn thư

0979.247.555

trantuetinh@quangtri.gov.vn

7

Lê Minh Tiến

Lái xe

0982.458.265

leminhtien.soct@quangtri.gov.vn

8

Ngô Thị Thuý Hiền

Nhân viên VP

0906.502.456

ngothithuyhien@quangtri.gov.vn

III

Thanh tra Sở

Điện thoại: 0233.3552793 - Mail: tt.sct@quangtri.gov.vn

1

Nguyễn Hoài Phong

Chánh T.Tra

0915.010.116

nguyenhoaiphong@quangtri.gov.vn

2

Hoàng Văn Tuyến

Thanh tra viên

0915.329.102

hoangvantuyen@quangtri.gov.vn

IV

Phòng Quản lý Công nghiệp

Điện thoại: 0233.3551393 -  3.850824  - Mail: qlcn.sct@quangtri.gov.vn

1

Phạm Văn Trung

Trưởng phòng

0905.208.789

phamvantrung@quangtri.gov.vn

2

Đoàn Ngọc Định

Phó Trưởng phòng

0982.939.730

doanngocdinh@quangtri.gov.vn

3

Trần Quang Tân

Chuyên viên

0905.959.070

tranquangtan@quangtri.gov.vn

4

Hồng Anh Tuấn

Chuyên viên

0935.874.234

honganhtuan@quangtri.gov.vn

5

Hoàng Đức Thạch

Chuyên viên

0944.367.111

hoangducthach@quangtri.gov.vn

6

Hoàng Ngọc Quỳnh Như

Chuyên viên

0914.001.357

hoangngocquynhnhu@quangtri.gov.vn

V

Phòng Quản lý Thương mại

Điện thoại: 0233.3853473 - Mail: qltm.sct@quangtri.gov.vn

1

Nguyễn Đình Trâm

Trưởng phòng

0905.143.252

nguyendinhtram@quangtri.gov.vn

2

Lê Thị Huyền

Phó Trưởng phòng

0914.548.555

lethihuyen@quangtri.gov.vn

3

Võ Đình Vũ

Chuyên viên

0915.924.684

vodinhvu@quangtri.gov.vn

4

Phùng Thị Minh Nguyệt

Chuyên viên

0935.337.610

phungthiminhnguyet@quangtri.gov.vn

5

Lê Thị Phương Anh

Chuyên viên

0914.002.745

lethiphuonganh@quangtri.gov.vn

6

Cao Thị Thu Thủy

Chuyên viên

0914.159.727

caothithuthuy@quangtri.gov.vn

VI

Phòng Quản lý Năng lượng

Điện thoại: 0233.3854724 - Mail: qldn.sct@quangtri.gov.vn

1

Nguyễn Đức Tùng

Trưởng phòng

0911.485.009

nguyenductung@quangtri.gov.vn

2

Lê Thành Chung

Phó Trưởng phòng

0906.456.645

lethanhchung@quangtri.gov.vn

3

Nguyễn Xuân Lộc

Chuyên viên

0945.129.595

nguyenxuanloc@quangtri.gov.vn

4

Tạ Thị Lài

Chuyên viên

0905149789

tathilai@quangtri.gov.vn

5

 

 

 

 

IX

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp

1

Nguyễn Trương Hoàn

Giám đốc

0982.665.009

nguyentruonghoan@quangtri.gov.vn

2

Trương Thế Sanh

Phó Giám đốc

0948.360.555

truongthesanh@quangtri.gov.vn

3

Nguyễn Hữu Thuần

Trưởng phòng

0905.072.783

nguyenhuuthuan@ quangtri.gov.vn

4

Nguyễn Thị Hoài Thương

Phó Trưởng phòng

0983.111.757

nguyenthihoaithuong@quangtri.gov.vn

5

Nguyễn Thị Đào

Kế toán

0972.141.175

nguyenthidao@quangtri.gov.vn

6

Trương Văn Cường

Nhân viên

0918.193.555

truongvancuong@quangtri.gov.vn

7

Hà Phú Danh

Nhân viên

0983.130.385

haphudanh@quangtri.gov.vn

8

Nguyễn Thanh Cường

Nhân viên

0943.112.111

nguyenthanhcuong@quangtri.gov.vn

9

Nguyễn Đăng Đức

Lái xe

0934.701.678

nguyendangduc.soct@quangtri.gov.vn

10

Đào Thị Kiều Oanh

Nhân viên

0902.717.688

daothikieuoanh@quangtri.gov.vn

XI

Công đoàn ngành Công Thương

1

Hoàng Văn Tuân

Chủ tịch Công đoàn ngành

0913.485.897

2

       

 

]]>