THÔNG TIN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI - Sở Công Thương

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 130

Tổng lượt truy cập: 1.542.320

Trang chủ / THÔNG TIN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

Mời doanh nghiệp tham gia Chương trình kết nối giao thương (B2B) giữa các nhà cung cấp khu vực Bắc Trung Bộ với doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại

1. Mục tiêu: Chương trình kết nối giao thương (B2B) giữa các nhà cung cấp khu vực Bắc Trung Bộ với các doanh nghiệp xuất khẩu và Tổ chức xúc tiến thương mại năm 2024 thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại được Bộ Công Thương hỗ trợ thực hiện; là hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng...

V/v đăng ký tham gia chuỗi sự kiện xúc tiến thương mại tại thành phố Đà Nẵng

Sở Công Thương nhận được Công văn số 2526/BCT-XTTM ngày 16/4/2024 của Bộ Công Thương về việc chuỗi sự kiện xúc tiến thương mại, phát triển xuất nhập khẩu khu vực miền Trung (sao gửi kèm), cụ thể như sau: 1. Chương trình kết nối giao thương giữa nhà cung cấp địa phương với các doanh nghiệp xuất khẩu và...

Mời doanh nghiệp tham gia Hội chợ Thương mại và Du lịch - Nhịp cầu xuyên Á - Quảng Trị năm 2024

Hội chợ Thương mại - Nhịp Cầu Xuyên Á - Quảng Trị năm 2012, 2015, 2018 thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại được Bộ Công Thương hỗ trợ thực hiện 3 năm 1 lần (năm 2021 do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên hội chợ không triển khai được) đã được tổ chức thành công, được doanh nghiệp và...

Quảng Trị tổ chức Đoàn doanh nghiệp tỉnh khảo sát thị trường và kết nối xúc tiến tiêu thụ sản phẩm tại các tỉnh, thành phía Nam

Về việc đăng ký tham gia triển lãm "Festival Nông sản Việt Nam - Vĩnh Long năm 2023

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Trị tại Công văn số 3780/UBND-KT ngày 28/7/2023 về việc triển lãm "Festival Nông sản Việt Nam - Vĩnh Long năm 2023 (văn bản đính kèm), Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị có kế hoạch tổ chức Đoàn Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị tham gia Triển lãm "Festival Nông sản...

Danh mục địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2023

Ngày 02/6/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1130/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2023.

V/v đăng ký hội nghị kết nối giao thương tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 10/5/2023 Sở Công Thương Quảng Trị nhận được Kế hoạch số 658/KH-SCT đề ngày 14/4/2023 của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Tổ chức Hội nghị kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực Bắc Trung Bộ với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức Xúc tiến thương mại năm 2023 tại tỉnh Thừa Thiên...

Hưởng ứng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2023

Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 253/2003/QĐ-TTg ngày 25/11/2003. Đây là Chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn và duy nhất của Chính phủ nhằm mục đích quảng bá hình ảnh, thương hiệu quốc gia thông qua thương hiệu sản phẩm, qua...

Về việc đăng ký tham gia Chương trình “Kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực miền Trung - Tây Nguyên với các DN xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại"

V/v Mời tham dự Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tháng 3/2023

1 2 »