THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG ĐA CẤP - Sở Công Thương

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 197

Tổng lượt truy cập: 1.542.387

Trang chủ / THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG ĐA CẤP

Thông báo doanh nghiệp tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh trong tháng 8 năm 2023

Sở Công Thương nhận được Thông báo tổ chức Hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp số 082023QT/GPCT-SAL ngày 10/7/2023 của Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam. Sau khi xem xét, Sở Công Thương xác nhận Hồ sơ thông báo tổ chức Hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp của công ty đảm bảo theo...

Thông báo doanh nghiệp tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh trong tháng 7 năm 2023

Sở Công Thương nhận được Thông báo tổ chức Hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp số 04.06/2023/HT-NIĐN ngày 16/6/2023 của Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam. Sau khi xem xét, Sở Công Thương xác nhận Hồ sơ thông báo tổ chức Hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp của công ty đảm bảo theo...