Chi tiết - Sở Công Thương

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 82

Tổng lượt truy cập: 1.557.558

Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Công Thương Quảng Trị

Ngày 30/9/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có quyết định số 2569/QĐ-UBND thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Công Thương Quảng Trị.

Theo đó, quyết định thông qua 07 thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, hóa chất, quản lý vật liệu nổ, kinh doanh khí, quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Việc cắt giảm chi phí hành chính và thời gian giải quyết giúp tiết kiệm thời gian cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính từ 20 – 33,3%.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính đã được thông qua tại Quyết định này, xây dựng Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2022, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, kiến nghị Bộ Công Thương và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Chi tiết Quyết định => QĐ số 2569/QĐ-UBND

 

Bài viết liên quan