Chi tiết - Sở Công Thương

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 180

Tổng lượt truy cập: 1.557.656

KH Tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ và tìm kiểm giải pháp, sáng kiến đẩy mạnh cải cách hành chính của Sở Công Thương" năm 2021

Căn cứ Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh về tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2021; Văn bản số 2576/UBND-NC ngày 23/6/2021 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện nội dung tìm kiếm sáng kiến, giải pháp về công tác cải cách hành chính năm 2021 tại các cơ quan, đơn vị; Văn bản số 3729/UBND-NC ngày 19/08/2021 của UBND tỉnh về triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ; Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ và tìm kiểm giải pháp, sáng kiến đẩy mạnh cải cách hành chính của Sở Công Thương năm 2021", như sau:

=> Chi tiết Các Văn bản kèm theo: 

1. Kế hoạch tổ chức cuộc thi

2. Thể lệ cuộc thi

3. Bộ câu hỏi

4. Bài dự thi

5. Mẫu bài dự thi.doc

Bài viết liên quan