CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - Sở Công Thương

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 142

Tổng lượt truy cập: 1.557.618

Trang chủ / CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Sở Công Thương

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Sở Công Thương

Báo cáo Tình hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý III năm 2019 của Sở Công Thương

V/v đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2019

Báo cáo Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính và chỉ số PAPI quý III năm 2019 của Sở Công Thương

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động duy trì và củng cố Chỉ số Hiệu quả quản trị hành chính công của Sở Công Thương Quảng Trị giai đoạn 2020-2025

Báo cáo kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với sự phục vụ cơ quan hành chính 6 tháng đầu năm 2019 của Sở Công Thương Quảng Trị

Báo cáo Tình hình thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019 của Sở Công Thương

Báo cáo Tình hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trong 6 tháng đầu năm 2019 của Sở Công Thương

Kế hoạch phát động phong trào thi đua về CCHC năm 2019

« 1 2 3 4 5 6 7 »