CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - Sở Công Thương

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 175

Tổng lượt truy cập: 1.557.651

Trang chủ / CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

V/v Tăng cường triển khai các nhiệm vụ CCHC năm 2019

Báo cáo Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính và chỉ số PAPI 6 tháng đầu năm 2019 của Sở Công Thương

Báo cáo Sơ kết thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 15/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020

Quyết định thành lập Tổ kiểm tra công tác cải cách hành chính của Sở Công Thương năm 2019

V/v đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và nâng cao chỉ số cải cách hành chính.

Báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2019 của Sở Công Thương

Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2019 của Sở Công Thương

Báo cáo công tác cải cách hành chính quý I năm 2019 của Sở Công Thương

Kế hoạch Duy trì và củng cố Chỉ số Hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) của Sở Công Thương

Quyết định ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019 của Sở Công Thương

« 1 2 3 4 5 6 7 »