CÔNG KHAI TÀI CHÍNH - Sở Công Thương

Đang truy cập: 4

Hôm nay: 98

Tổng lượt truy cập: 1.542.288

Trang chủ / CÔNG KHAI TÀI CHÍNH

Quyết định Về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024

=> Chi tiết Quyết định: XEM TẠI ĐÂY

Quyết định công khai dự toán bổ sung ngân sách nhà nước năm 2023

Chi tiết Quyết định: => XEM TẠI ĐÂY

Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán 2023 và Quyết toán NSNN năm 2021

Chi tiết Báo cáo:=> XEM TẠI ĐÂY

V/v Xây dựng dự toán NSNN năm 2024 và kế hoạch tài chính NSNN 3 năm 2024 -2026.

- Chi tiết Văn bản Xây dựng dự toán NSNN năm 2024 và kế hoạch tài chính NSNN 3 năm 2024 -2026: => XEM TẠI ĐÂY - Dự toán 2024-2026: => XEM TẠI ĐÂY - Dự toán Năm 2024: => XEM TẠI ĐÂY

Quyết định công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023

Chi tiết Quyết định: => XEM TẠI ĐÂY