Chi tiết - Sở Công Thương

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 105

Tổng lượt truy cập: 1.557.581

Thông báo doanh nghiệp tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh trong tháng 8 năm 2023

Sở Công Thương nhận được Thông báo tổ chức Hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp số 082023QT/GPCT-SAL ngày 10/7/2023 của Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam.

Sau khi xem xét, Sở Công Thương xác nhận Hồ sơ thông báo tổ chức Hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp của công ty đảm bảo theo Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ và Nghị định số 18/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Do vậy, Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam được tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp theo quy định, cụ thể:

- Tên đơn vị tổ chức: Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam

- Tên Hội nghị, hội thảo: Sự kiện đặc biệt/Chia sẻ cơ hội kinh doanh cùng Herbalife

- Thời gian tổ chức: vào lúc 7 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 17/8/2023

- Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Grand Quảng Trị; số 68, Lê Duẩn, phường 2, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

- Dự kiến khách tham gia: 500 người.

- Số điện thoại người liên hệ: Kiều Yến - 0355488279

Vậy, Sở Công Thương thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan được biết và phối hợp thực hiện kiểm tra, giám sát hội nghị, hội thảo, đào tạo theo quy định.

(Có Văn bản số 1288/SCT-QLTM ngày 21/7/2023 của Sở Công Thương về việc giám sát hoạt động tổ chức Hội nghị, hội thảo, đào tạo bán hàng đa cấp tại địa phương kèm theo)./.

 

=> Chi tiết Văn bản số 1288/SCT-QLTM ngày 21/7/2023: XEM TẠI ĐÂY

Nguồn: Minh Nguyệt - phòng Quản lý thương mại

More