Chi tiết - Sở Công Thương

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 156

Tổng lượt truy cập: 1.557.632

V/v đăng ký hội nghị kết nối giao thương tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 10/5/2023 Sở Công Thương Quảng Trị nhận được Kế hoạch số 658/KH-SCT đề ngày 14/4/2023 của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Tổ chức Hội nghị kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực Bắc Trung Bộ với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức Xúc tiến thương mại năm 2023 tại tỉnh Thừa Thiên Huế (văn bản sao gửi đính kèm); Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị có kế hoạch tổ chức Đoàn Doanh nghiệp tham gia Hội nghị kết nối giao thương nói trên.

1. Thời gian: Dự kiến tổ chức từ ngày 15/6 đến 17/6/2023, cụ thể (i) Tổ chức Hội nghị (01 buổi) vào ngày 16/6/2023; (ii) Tổ chức trưng bày giới thiệu sản phẩm (03 ngày) vào 15,16,17/6/2023.

2. Địa điểm: Tại Khách sạn Century Riverside Huế - 49 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (địa điểm diễn ra hoạt động phố đi bộ).

Sở Công Thương thông tin đến các doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký tham gia theo Phụ lục đính kèm; bản đăng ký tham gia đề nghị gửi về Sở Công Thương trước ngày 21/5/2023 để tổng hợp, đồng thời gửi bản mềm gửi theo địa chỉ email: lethihuyen@quangtri.gov.vn.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương Quảng Trị; địa chỉ 313 Hùng Vương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. ĐT: 0914 548 555./.


- TẢI BẢN ĐĂNG KÝ THAM GIA => TẠI ĐÂY

- Chi tiết Văn bản  đăng ký hội nghị kết nối giao thương tại tỉnh Thừa Thiên Huế => XEM TẠI ĐÂY

- Chi tiết Kế hoạch Tổ chức Hội nghị kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực Bắc Trung Bộ với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức Xúc tiến thƣơng mại năm 2023 tại tỉnh Thừa Thiên Huế => XEM TẠI ĐÂY

 

More