Chi tiết - Sở Công Thương

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 59

Tổng lượt truy cập: 1.557.535

Thông báo Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Công Thương

          Thực hiện Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 09/3/2023 của UBND tỉnh ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2023, Sở Công Thương phối hợp với Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh thực hiện tích hợp cấu hình Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương lên Cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ: https://dichvucong.quangtri.gov.vn.

Sở Công Thương thông báo và khuyến khích các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần thuộc thẩm quyền giải quyết (Phụ lục đính kèm).

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh, vướng mắc hoặc chưa rõ, kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên hệ bộ phận Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh để được hướng dẫn, hỗ trợ (Địa chỉ: Số 22 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; điện thoại: 02333.636.999).

Vậy, Sở Công Thương thông báo và rất mong nhận được sự phối hợp thực hiện của quý các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân./.

=> Chi tiết: XEM TẠI ĐÂY

 

More