Chi tiết - Sở Công Thương

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 231

Tổng lượt truy cập: 1.557.707

Tài liệu ôn kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức 2021

Tài liệu ôn kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức 2021


1. Luật Lưu trữ => Chi tiết: XEM TẠI ĐÂY

2. Luật Viên chức => Chi tiết: XEM TẠI ĐÂY

3. Nghị định về công tác văn thư => Chi tiết: XEM TẠI ĐÂY

4. Nghị định quản lý và sử dụng con dấu => Chi tiết: XEM TẠI ĐÂY

5. Quyết định ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ Sở Công Thương => Chi tiết: XEM TẠI ĐÂY

6. Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnh và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Trị => Chi tiết: XEM TẠI ĐÂY

More