Chi tiết - Sở Công Thương

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 232

Tổng lượt truy cập: 1.557.708

TB Về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021

Căn cứ Công văn số 264/SNV-CCVC ngày 07/4/2021 của Sở Nội vụ về việc thống nhất số lượng, chức danh tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021 của Sở Công Thương; Sở Công Thương thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp thuộc Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị như sau:

I. Chỉ tiêu tuyển dụng:
1. Số lượng viên chức cần tuyển dụng: 01 người.
2. Vị trí việc làm cần tuyển: Viên chức phụ trách công tác Văn thư - Lưu trữ kiêm Thủ qũy, Phục vụ.
II. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:
- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên ngành Văn thư - Lưu trữ, Văn thư hành chính; nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng bổ sung kiến thức nghiệp vụ văn thư.
- Ngoại ngữ: Chứng chỉ ngoại ngữ Tiếng Anh trình độ B trở lên (tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
- Tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định. Ngoài các tiêu chuẩn trên, người dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện sau:
- Có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp cần tuyển, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định tại Điều 22 của Luật Viên chức.
- Có lý lịch rõ ràng.
- Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao.
III. Hình thức, nội dung, thời gian, địa điểm tuyển dụng
1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
2. Nội dung xét tuyển: Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn trực tiếp về trình độ hiểu biết chung, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và thực tiễn công tác liên quan vị trí việc làm cần tuyển dụng.
3. Thời gian xét tuyển: Trong tháng 11/2021
4. Địa điểm xét tuyển: Tại Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp; phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
IV. Hồ sơ, lệ phí xét tuyển:
1. Hồ sơ xét tuyển:
- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ;
- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng;
- Bản sao giấy khai sinh;
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn sử dụng.
2. Lệ phí xét tuyển:
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TTBTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.
Mức thu 500.000 đồng/phiếu đăng ký dự tuyển.
V. Hồ sơ, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển
1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
- Hồ sơ/Phiếu đăng ký dự tuyển. Phiếu đăng ký dự tuyển được đăng tải trên Website của Sở Nội vụ tại địa chỉ: noivuquangtri.gov.vn
- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật, có dán ảnh, được UBND xã, phường, thị trấn hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị xác nhận trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- Bản sao Giấy khai sinh;
- Bản sao các văn bằng chứng chỉ (có công chứng);
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sự dự tuyển;
- Giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);
Ghi chú: Bộ hồ sơ phải được đựng trong túi hồ sơ, bìa túi hồ sơ phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, các danh mục trong túi hồ sơ.
2. Tiếp nhận hồ sơ
- Thời hạn tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày Thông báo đến hết ngày 12/11/2021 (trong giờ hành chính ngày làm việc).
- Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Nộp trực tiếp tại Văn phòng Sở Công Thương. Điện thoại: 02333.852514. Không nhận hồ sơ qua đường bưu điện và nhờ người khác nộp hộ; Hồ sơ đã nộp không trả lại. Sở Công Thương Quảng Trị thông báo để cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tham gia xét tuyển./.

More