Chi tiết - Sở Công Thương

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 78

Tổng lượt truy cập: 1.557.554

Về việc đăng ký tham gia Chương trình “Kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực miền Trung - Tây Nguyên với các DN xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại"

Thực hiện Công văn số 1613/UBND-TCTM ngày 13/4/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phối hợp tổ chức "Kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực miền Trung - Tây Nguyên với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại", Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị có kế hoạch tổ chức Đoàn Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị tham gia chương trình "Kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực miền Trung - Tây Nguyên với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại" do Bộ Công Thương tổ chức.

- Thời gian: Dự kiến từ ngày 10-15/5/2023.

- Nội dung hoạt động: (i) Tổ chức Hội nghị kết nối giao thương giữa nhà cung cấp với các DN xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại; (i) Tổ chức khu gian hàng trưng bày sản phẩm hàng hóa tiêu biểu của các địa phương tại khuôn viên bờ Đông cầu Rồng, TP Đà Nẵng.

- Kinh phí: Sở Công Thương sẽ hỗ trợ kinh phí đối với các đơn vị tham gia Hội nghị theo chế độ quy định hiện hành của Nhà nước.

Tham gia chương trình "Kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực miền Trung - Tây Nguyên với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại" là dịp để các doanh nghiệp tỉnh giao thương, quảng bá thương hiệu, sản phẩm, kết nối hình thành chuỗi cung ứng - tiêu thụ tại các thị trường trong nước và phục vụ xuất khẩu. Vì vậy, Sở Công Thương đề nghị các doanh nghiệp, đơn vị đăng ký tham gia theo Mẫu đính kèm. TẢI MẪU ĐĂNG KÝ THAM DỰ: => TẠI ĐÂY

Thông tin gửi về Sở Công Thương trước ngày 19/4/2023 để tổng hợp, đồng thời bản mềm gửi theo địa chỉ email: lethihuyen@quangtri.gov.vn.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương Quảng Trị

313 Hùng Vương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

ĐT: 0914 548 555./.

 

More