Chi tiết - Sở Công Thương

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 159

Tổng lượt truy cập: 1.557.635

Thông báo doanh nghiệp tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh trong tháng 7 năm 2023

Sở Công Thương nhận được Thông báo tổ chức Hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp số 04.06/2023/HT-NIĐN ngày 16/6/2023 của Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam.

Sau khi xem xét, Sở Công Thương xác nhận Hồ sơ thông báo tổ chức Hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp của công ty đảm bảo theo Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ. Do vậy, Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam được tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp theo quy định, cụ thể:

- Tên đơn vị tổ chức: Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam

- Tên Hội nghị, hội thảo: Đào tạo 5 ưu thế

- Thời gian tổ chức: vào lúc 7 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 16/7/2023

- Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Grand Quảng Trị; số 68, Lê Duẩn, phường 2, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

- Dự kiến khách tham gia: 350 người.

- Số điện thoại người liên hệ: Võ Đình Khuynh - 0919185123.

Vậy, Sở Công Thương thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan được biết và phối hợp thực hiện kiểm tra, giám sát hội nghị, hội thảo, đào tạo theo quy định.

(Có Văn bản số 1116/SCT-QLTM ngày 27/6/2023 của Sở Công Thương về việc giám sát hoạt động tổ chức Hội nghị, hội thảo, đào tạo bán hàng đa cấp tại địa phương kèm theo)./.

=> Chi tiết Văn bản số 1116/SCT-QLTM: XEM TẠI ĐÂY

 

More