Phát triển Khí - Sở Công Thương

 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 379

Tổng lượt truy cập: 1.542.569

Trang chủ / Phát Triển Khí

Phê duyệt Quy hoạch phát triển khí và các dự án có nhu cầu sử dụng khí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2035

Ngày 31/12/2015, UBND tỉnh Quảng Trị đã có Quyết định số 2998/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch phát triển khí và các dự án có nhu cầu sử dụng khí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2035

Báo cáo Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch phát triển khí và các ựu án có nhu cầu sử dụng khí

Báo cáo Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch phát triển khí và các dự án có nhu cầu sử dụng khí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2035