Chi tiết - Sở Công Thương

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 226

Tổng lượt truy cập: 1.557.702

Về việc thông tin, tuyên truyền và tham gia Giải thông tin đối ngoại lần thứ X

Thực hiện Công văn số 22-CV/TTĐN, ngày 02/4/2024 của Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin đối ngoại Trung ương "về việc thông tin, tuyên truyền và tham gia Giải thông tin đối ngoại lần thứ X”, để giải thưởng được diễn ra thành công tốt đẹp, góp phần triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách về thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí, các sở, ban, ngành trong tỉnh tằng cường thông tin, tuyên truyền và tích cực gửi tác phẩm/sản phẩm tham gia Giải thưởng.

  • Năm nay, Ban Tổ chức khuyến khích các tác giả/ nhóm tác giả gửi tác phẩm/sản phẩm tham gia Giải thưởng bằng file điện tử, gửi về địa chỉ email:  
  • giaithongtindoingoai10@gmail.com
  • Đối với các hạng mục sách, báo in tiếng Việt và tiếng nước ngoài gửi về địa chỉ:

       Văn phòng Đài Truyền hình Việt Nam, 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội. 

       - Điện thoại: 02437.714.353.

  • Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 31/7/2024.

Quét mã QR Code dưới đây để có thông tin về Giải thưởng. 

   Trân trọng!

 

 

Bài viết liên quan