Chi tiết - Sở Công Thương

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 227

Tổng lượt truy cập: 1.557.703

Thông báo Về việc lựa chọn doanh nghiệp để hỗ trợ tư vấn cải tiến, nâng cấp kỹ thuật chuyên sâu cho DNNVV nhằm cải thiện năng lực sản xuất, đáp ứng yêu cầu kết nối, trở thành nhà cung cấp của doanh nghiệp đầu chuỗi

 

Căn cứ Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT ngày 10/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Quyết định số 2116/QĐ-UBND ngày 18/9/2023 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2013.

Xét hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ của doanh nghiệp nhỏ và vừa của Công ty Cổ phần May xuất nhập khẩu Tân Định, Sở Công Thương thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện hỗ trợ tư vấn cải tiến, nâng cấp kỹ thuật chuyên sâu cho DNNVV nhằm cải thiện năng lực sản xuất, đáp ứng yêu cầu kết nối, trở thành nhà cung cấp của doanh nghiệp đầu chuỗi như sau:

1. Tên doanh nghiệp được hỗ trợ: Công ty Cổ phần May xuất nhập khẩu Tân Định; địa chỉ: Khu vực Tân Định - Cụm công nghiệp Cam Thành, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

2. Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn cải tiến, nâng cấp kỹ thuật chuyên sâu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm cải thiện năng lực sản xuất, đáp ứng yêu cầu kết nối, trở thành nhà cung cấp của doanh nghiệp đầu chuỗi.

3. Kinh phí hỗ trợ từ Ngân sách Nhà nước: 30.000.0000 đồng.

4. Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2023.

Vậy, Sở Công Thương kính thông báo quý doanh nghiệp được biết

 

- Chi tiết Thông báo => XEM TẠI ĐÂY

 

Bài viết liên quan