THÔNG TIN LIÊN QUAN DỊCH BỆNH COVID-19 - Sở Công Thương

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 209

Tổng lượt truy cập: 1.542.399

Trang chủ / THÔNG TIN LIÊN QUAN DỊCH BỆNH COVID-19

Thông tin về các biện pháp cấp bách trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh về một số biện pháp cấp bách trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai “Tuần lễ cao điểm” phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh => Chi tiết Kế hoạch: XEM TẠI ĐÂY

Thông tin về các biện pháp cấp bách trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh về một số biện pháp cấp bách trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai “Tuần lễ cao điểm” phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Phương án Phòng, chống dịch Covid-19 tại Sở Công Thương Quảng Trị

Thành lập Tổ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Sở Công Thương Quảng Trị

V/v cập nhật tình trạng nhà máy, cơ sở sản xuất lên bản đồ chung sống an toàn với Covid-19

V/v cập nhật trạng thái trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng lên Bản đồ chung sống an toàn với Covid-19

V/v triển khai cập nhật thông tin an toàn trong phòng chống dịch lên bản đồ COVID-19 quốc gia

V/v xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa thiết yếu để thực hiện bán hàng bình ổn giá trong thời gian xảy ra dịch COVID-19

V/v tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Về việc triển khai khai báo y tế điện tử qua mã QR Code trong phòng, chống dịch COVID - 19

1 2 3 4 5 »