Chi tiết - Sở Công Thương

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 69

Tổng lượt truy cập: 1.557.545

Thông tin về các biện pháp cấp bách trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh về một số biện pháp cấp bách trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai “Tuần lễ cao điểm” phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh


=> Chi tiết Kế hoạch: XEM TẠI ĐÂY
 

 

Bài viết liên quan