Chi tiết - Sở Công Thương

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 376

Tổng lượt truy cập: 1.542.566

Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến 2035

Ngày 27/12/2018, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 4965/QĐ-BCT về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến 2035 - Hợp phần I: Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV.

=> Chi tiết Quyết định 4965/QĐ-BCT.pdf

Bài viết liên quan