THÔNG TIN LIÊN QUAN DỊCH BỆNH COVID-19 - Sở Công Thương

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 268

Tổng lượt truy cập: 1.542.458

Trang chủ / THÔNG TIN LIÊN QUAN DỊCH BỆNH COVID-19

V/v phối hợp đẩy mạnh hoạt động kết nối giao thương trên môi trường trực tuyến ứng phó dịch Covid-19

V/v tiêu thụ khẩu trang vải kháng giọt bắn, kháng khuẩn phục vụ chống dịch Covid - 19

V/v thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19

V/v tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

BC Kết quả xử lý vi phạm liên quan đến phòng chống dịch Covid-19.

BC Tình hình thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

V/v áp dụng biện pháp phòng dịch Covid-19 trong công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

V/v báo cáo tình hình công chức, viên chức ứng dụng CNTT làm việc tại nhà, làm việc trực tuyến qua môi trường mạng trong thời gian chống dịch Covid-19

V/v tăng cường XTTM tiêu thụ nông sản ứng phó dịch bệnh Covid-19

V/v tăng cường các giải pháp ứng phó dịch bệnh Covid - 19 ảnh hưởng đến sản xuất, tiêu thụ nông sản.

« 1 2 3 4 5 »